Goede nieuwsbrief 2

Goede nieuwsbrief week 2


Wat fijn dat ook jij deze week weer op deze site kijkt! Laten we eerst weer een stukje van het Paasverhaal lezen:

De Heere Jezus in Gethsémané en Judas’ verraad:

Heb jij goede vrienden? Iemand met wie je graag speelt en met wie je graag je kleurpotloden deelt? Als je vrij bent van school ga je het liefst met hem of haar spelen! Misschien vinden jullie het wel heel leuk om samen boeken te lezen of te knutselen. Als je verdrietig bent, dan begrijpt ze je. Of misschien ben je wel eens boos, dan slaat hij een hand om je schouder. Ik hoop dat je een goede vriend of vriendin hebt! En natuurlijk hoop ik ook dat jij een goede vriend of vriendin bent!

 

De Heere Jezus had ook vrienden. Zij volgden hem, gingen steeds met Hem mee.  In het vorige verhaal heb je al wat van hen gehoord. De Heere Jezus had twaalf goede vrienden. Ze waren bij de Heere Jezus en luisterden als hij uitleg gaf over de Bijbel. Met die twaalf discipelen ging de Heere Jezus op reis door het hele land Israël. Dan gaf Hij uitleg aan alle mensen, dan genas de Heere Jezus ook zieke mensen.

De discipelen waren er ook bij toen de Heere Jezus ging bidden. Ze hoorden dan dat Hij sprak tot Zijn Vader in de hemel. Hij dankte God de Vader voor alles wat Hij gegeven had. Hij vertelde dan aan de Vader wat Hij graag wilde: Hij wilde dat de mensen elkaar lief zouden hebben en voor elkaar zouden zorgen. Hij vroeg dan aan Zijn Vader in de hemel dat veel mensen Hem zouden leren kennen.

Op een avond ging de Heere Jezus bidden. Dat deed Hij buiten, in een tuin waar het rustig was. De tuin waar Hij nu ging bidden, heette Gethsémané. De discipelen waren moe. De Heere Jezus vroeg aan drie discipelen of ze dichtbij Hem wilden zijn als Hij ging bidden. Zelf liep Hij nog een klein eindje verder. Hij knielde op de grond. Dat doen mensen ook nu als ze bidden.

Maar luister eens goed naar het gebed van de Heere Jezus! Wat zegt Hij nu? Wat vraagt Hij aan God de Vader? Hij vraagt of Hij geen pijn hoeft te lijden! Hoe kan dat nou?! Hij heeft toch pas aan Zijn discipelen verteld dat Hij zou gaan lijden en zelfs zou gaan sterven? Hij weet toch dat Hij Koning wordt terwijl Hij zal sterven?! Toch laat de Heere Jezus aan God de Vader zien dat Hij bang is!

De Heere Jezus laat zien dat wij ook mogen bidden als we bang zijn, dat wij het aan God de Vader mogen vertellen. Maar de Heere Jezus laat zien dat Hij niet alleen Gods Zoon is, maar ook een mens is. Net zoals een mens is Hij ook verdrietig of bang. Hij is, net zoals jij misschien wel eens bang kunt zijn, óók angstig voor het lijden van pijn. Dan komt Hij ineens wel heel dichtbij! Als je bang bent, mag je denken aan wat de Heere Jezus deed: Hij bad.

Vlak voordat de Heere Jezus ging bidden was één van zijn discipelen weg gegaan. Die discipel heette Judas. Hij ging naar de mensen die Jezus wilden doden. Hij ging hun vertellen dat de Heere Jezus in de tuin was om te bidden. Hij zou de Heere Jezus wel aanwijzen, dan konden zij Hem pakken en gevangen nemen. Judas was geen echte vriend, hij deed alsof! Wat verdrietig voor de Heere Jezus!

Nu het werkje:

Wat heb je nodig:

 • Een stuk karton van bijvoorbeeld een doos of een deksel van een schoenendoos
 • Lijm
 • Beetje grond of zand
 • Takjes, blaadjes of grassprietjes van buiten
 • Een wit vel papier
 • Kleurtjes en/of stiften

We beginnen met het maken van een tuin.

 1. Smeer je stuk karton in met lijm
 2. Plak de takjes, de blaadjes en het gras op zodat het een tuintje is. De takjes kun je gebruiken als bomen bijvoorbeeld.
 3. Teken nu op je witte vel papier de discipelen (de vrienden van de Heere Jezus)
 4. Knip de discipelen uit en plak ze in de tuin
 5. Schrijf met mooie letters op: Ben jij bang of verdrietig? Vertel het maar aan Jezus!
 6. Knip de zin uit en plak hem bovenaan je knutselwerkje
 7. Nu heb jij een plaat om op te hangen of neer te zetten die past bij het verhaal wat je net hebt gelezen!

 

Als het je niet lukt om takken en blaadjes te verzamelen, kun je ook gewoon een mooie tekening maken van de tuin Gethsémané

Terug naar overzicht

Goede nieuwsbrief 1

Goede nieuwsbrief 1 - 24 feb


Hoi jongens en meiden!

Fijn dat jullie op deze site kijken! Weet jij waarom we Paasfeest vieren? En wat Goede Vrijdag precies is? Op deze site kun je daar meer van leren! Vandaag beginnen we met een stukje van het Paasverhaal. Misschien kun je het zelf lezen of wil iemand het voorlezen. Ook zie je op deze pagina een knutselwerkje. We beginnen met een aftelkalender. Deze kun je printen. Elke dag kun je een voetstapje of een kruis kleuren. Je begint bij het kruis met een 1 erin. Dat was van afgelopen zondag 21 februari. Vervolgens mag je de voetstapjes kleuren tot de dag van vandaag. Steeds als er een kruis aan de beurt is om te kleuren, staat er op deze site weer een stukje van het Paasverhaal en een nieuw knutselwerkje. Als alle voetstappen zijn ingekleurd, is het echt Paasfeest! We wensen dat je zo ontdekt hoe bijzonder het paasverhaal is! Veel plezier met de knutselwerkjes!

De Heere Jezus moet lijden:

Wat doe jij als je weet dat iemand je pijn gaat doen? Natuurlijk probeer je dan uit de buurt te blijven! Je loopt via een andere weg naar huis om die buurjongen die jou plaagt, niet tegen te komen! Deze dag denken we na over de Heere Jezus. Hij wist ook van te voren dat mensen Hem pijn zouden doen. Maar Hij ging niet de andere kant op. Luister maar naar het verhaal van vandaag.

Oh ja, en bij het verhaal van deze dag hoort ook een knutselwerkje! Het knutselwerkje past bij het verhaal.

Alle mensen kennen Hem. Als ze Hem door de straten van Jeruzalem zien lopen, willen ze Hem begroeten. Twaalf mannen zijn altijd bij de Heere Jezus, ze heten de discipelen. Ze zijn de volgelingen van de Heere Jezus. Maar er zijn nog veel meer mensen die naar Hem luisteren. Ze zeggen tegen elkaar: “Hij is zo’n bijzondere Man, eigenlijk moest Hij wel koning worden van Israël. We worden onderdrukt door de Romeinse soldaten. Dat willen we niet!  Als Hij Koning wordt, kan Hij ervoor zorgen dat de Romeinen allemaal uit ons land gaan. Dan hebben we weer het land voor onszelf!”

Maar er zijn ook andere mensen. Ze zijn heel slim en heel wijs. Ze gaan vaak naar de tempel om tot God te bidden en uit de Bijbel te lezen. Zij zijn niet blij met de Heere Jezus. Ze willen dat Hij geen koning is. Want als Hij koning wordt, dan zijn ze zelf niet meer belangrijk. Dan luisteren de mensen niet meer naar hen! Ze zijn niet blij, maar worden boos als ze de Heere Jezus horen. En ze worden nog bozer als ze zien dat zoveel mensen naar Hem luisteren. Ze zeggen tegen elkaar: “Hij moet sterven, dan hebben we geen last meer van Hem!”. Ze maken een plan om Hem doden.

De Heere Jezus heeft wel gemerkt dat er mensen zijn die boos zijn op Hem. Hij verteld aan Zijn discipelen dat er mensen zijn die Hem zullen doden. Hij weet van tevoren al dat Hij niet alleen heel veel pijn zal gaan hebben, maar ook zal sterven! Zijn discipelen begrijpen het niet, ook zij geloven dat de Heere Jezus de koning van Israël wordt, dat kan toch niet als Hij gaat sterven?! Maar de Heere Jezus zegt zelfs: “Jullie zullen mij allemaal verlaten. Ja, ook al ben je Mijn discipel nu, jullie zullen van Mij wegrennen!”

De Heere Jezus is niet bang voor de boze mensen. Hij is niet bang voor mensen die Hem haten. Nee, Hij gaat door met het belangrijke werk wat Hij op aarde deed. Hoe kan dat? Waarom is Hij niet bang? De Heere Jezus weet dat God de Vader voor Hem zorgt. En Hij weet ook dat het sterven ervoor zorgt dat Hij Koning wordt.

De Heere Jezus, een Koning als Hij sterft? Hoe zit dat? In de volgende verhalen hoor je hoe dat gegaan is!

Terug naar overzicht