Welke rust Jezus geeft

Jezus nodigt uit om bij hem rust te vinden. Wat bedoelt Jezus en voor wie geldt de uitnodiging? Altijd weer mooi om die tekst te lezen. Daarin Jezus’ stem te horen (Mattheüs 11:28). Volgens mij snappen we Jezus vandaag meteen:

Meer dan de helft van de studenten in Nederland heeft burn-outklachten en 70% van hen ervaart een grote prestatiedruk. En wij hebben een stikstofcrisis. Onze leefomgeving lijdt aan een burn-out. Daarom gaan we minder hard rijden op de snelweg. Dat is een van de maatregelen. Komt er een autoloze zondag? Het zou wat zijn. Moet je je voorstellen: alleen de doopouders van vanochtend zouden dan met de auto naar de kerk mogen komen (ontheffing). En degenen die echt niet anders kunnen. De rest op de fiets. Of lopen. Of het kabinet dat wel/niet besluit; wij zouden er alvast mee kunnen beginnen. En soms loop je zelf tegen grenzen aan. Moet je het rustiger aan doen. Kom naar mij jullie die vermoeid en belast zijn. Jezus’ woorden zijn van en voor alle tijden.

Uit de bijbel

‘’Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’’.

– Mattheüs 11:28 (HSV)

Lees verder
De dood is overwonnen

Feest van het leven!

Zie je ook overal vrolijk gekleurde eieren, haasjes, kuikentjes en uitlopende takken? Logisch, want het is bijna Pasen en dat wijst op nieuw leven. Weet je wat Pasen écht betekent? Dat heeft te maken met nieuw én eeuwig leven.

Een aantal Kapellenaren vertelt speciaal voor jou wat Pasen voor hen betekent.

Bekijk alle filmsBekijk de kinderpagina

Bekijk hier de lente video

Goede Herder

Maar toch. Wat zou Jezus er toén mee hebben bedoeld? Stikstof; daar hadden ze toen niet van gehoord – laat staan dat ze een stikstofcrisis hadden zoals wij. Burn-out kenden ze toen ook niet als ziekte. Welke lasten zag Jezus bij de mensen? Wat waren hun moeiten volgens hem? Tja. Dat zegt Jezus niet. Tenminste; niet met zoveel woorden. Dat doet Jezus wel vaker: iets opvallends zeggen zonder dat (gelijk) uit te leggen (cf. Mattheüs 13:1 vv). Zodat je nóg beter naar hem gaat luisteren. Jezus geeft zijn geheimen niet zomaar prijs. Wat bedoelt Jezus? Allereerst kun je denken aan woorden die Jezus eerder sprak. Jezus zag de mensen en zei dat ze er hulpeloos uitzagen. Zonder herder (Mattheüs 9:36). Je moet weten: met herder wordt in de Bijbel bedoeld: God zelf (Psalm 23) en/of iemand die in Gods naam het goede doet (Ezechiël 34). Jezus uit in Mattheüs 11:28 vv kritiek op de geestelijke leiders van die tijd. Zij jutten het  volk op om zich aan de geboden te houden (zie Mattheüs 12:1-8, 15:1-9) maar vergaten Gods barmhartigheid en recht. Hier zegt Jezus: kom naar mij. Daarmee zegt Jezus dat hij – in tegenstelling tot anderen – de goede herder is (Johannes 10:11). Die je – ja, inderdaad – een juk geeft maar een juk dat te dragen is (Mattheüs 11:29).

Voor iedereen

Leven met Jezus maakt dat het te doen is. Voor iedereen. Jezus nodigt bijvoorbeeld kinderen uit naar hem te komen (Mattheüs 19:13-15) Zo worden straks … in zijn naam gedoopt. Een betere start van je leven kun je je niet wensen. Maar Jezus laat het ook niet na om snoeiharde oproepen te doen; juist omdat hij de goede herder is (Mattheüs 11:20-24). Hypocrisie verdraagt hij niet (Mattheüs 6). Jezus is Heer over alles; van kinderen tot aan Gods rustdag (Mattheüs 12:8). Zo worden al Gods beloften waargemaakt. Het koninkrijk komt. De wereld krijgt een nieuwe koning/herder. Doe mee en vind een manier van leven die je goed zal doen. Die belofte hoor je in Jezus’ oproep om naar hem te komen en rust te vinden.

Niet ‘regels’ maar Jezus volgen

We zijn nu eeuwen verder. Is er ook iets veranderd? Nou; kijk om je heen. We hebben veel lasten en moeiten. Dat gaat niemand voorbij. En ook in de kerk kan het zomaar vooral over (lastige) regels gaan. Of hebben buitenstaanders het idee dat het daarom gaat bij gelovigen. Alleen in de kerk regels? Zo praten we er wel eens over. Maar klopt het? Overal zijn (onuitgesproken) regels. Alleen God geeft wetten? Nee; iedereen stelt regels of heeft eisen. Is leven met God beperkt? Zomaar hoor je dat vandaag. Maar kijk om je heen. Tegen grenzen loop je vroeg of laat aan: als maatschappij, op je werk, in je huwelijk – noem maar op. Nee; het zit niet in deze tegenstellingen als God de boeman is en de kerk het meest beperkende. Het gaat om de manier waarop (er grenzen, regels enzovoort zijn).

Meeluisteren Petrakerk

Als je mee wilt luisteren klik dan hier

MeeluisterenPrijspuzzelAlgemene liturgie

Heb je vragen of zit je ergens mee?

Neem gerust contact met ons op door te bellen of een mailtje te sturen.

06-22201509Mail ons

Rust door Jezus’ nederigheid

Kerkvader Augustinus (354-430) sprak al op deze manier over Mattheüs 11. Hij zegt: iedereen is bereid om offers te brengen. Een ondernemer, bijvoorbeeld, maakt lange uren om z’n zaak te laten floreren. De liefde voor je bedrijf motiveert je en maakt lasten/moeiten draaglijk. Zo is het ook met leven door geloof in Jezus. Het is niet moeilijk om te doen wat God van je vraagt (zie 1 Johannes 5:3). En dan gaat het over liefde voor God en elkaar. Ja; het is loodzwaar en onmogelijk als je het zelf/alleen wilt doen. Dan ga je elkaar alleen maar verwijten maken. Of je keert God de rug toe. Augustinus zegt: Jezus geeft en leert ons zijn nederigheid (Mattheüs 11:29); Hij die zelf het Woord is waardoor alles werd gemaakt, werd mens om ons te redden (Johannes 1). Zo krijg je rust. Hoor hoe bevrijdend het is wat Jezus zegt. Kom naar mij. Leer van mij. Hoor je wat Jezus doet? Hij brengt ons weer terug bij de Bergrede: gelukkig is wie nederig van hart zijn (Mattheüs 5:3). Dat leer je alleen bij Jezus. Golgota geeft echte rust. Jezus lag op de sabbat in het graf; gestorven aan en om onze zonden en wonden. Heel ons leven gedragen en verlost.

Kom tot mij

Wat (o.k. wie) het christelijke geloof anders en aantrekkelijk maakt is echt en alleen Jezus. Hij is de koning die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven (Mattheüs 20:28).
Wat is er mooier en beter dan leven met hem? Kijk; je kunt altijd bedenkingen hebben tegen het geloof. Of tegen God of de kerk. Maar kijk er ook eens zo naar; wat mooi wat Jezus zegt. Wat hartelijk. Het is voor iedereen die luisteren wil. En het is realistisch. Jezus belooft je geen leven waarin alles je voor de wind gaat. Er blijven zorgen en moeiten. Ook voor wie gelooft. Dat zeggen we straks bij het gebed na de bediening van de heilige doop. Maar voor wie in Jezus gelooft is er altijd hoop. Hij belooft zijn kracht, de Geest. Nooit sta je er alleen voor. Al helemaal niet als je lid bent van zijn lichaam, de kerk.

Rust door Jezus’ nederigheid

Kerkvader Augustinus (354-430) sprak al op deze manier over Mattheüs 11. Hij zegt: iedereen is bereid om offers te brengen. Een ondernemer, bijvoorbeeld, maakt lange uren om z’n zaak te laten floreren. De liefde voor je bedrijf motiveert je en maakt lasten/moeiten draaglijk. Zo is het ook met leven door geloof in Jezus. Het is niet moeilijk om te doen wat God van je vraagt (zie 1 Johannes 5:3). En dan gaat het over liefde voor God en elkaar. Ja; het is loodzwaar en onmogelijk als je het zelf/alleen wilt doen. Dan ga je elkaar alleen maar verwijten maken. Of je keert God de rug toe. Augustinus zegt: Jezus geeft en leert ons zijn nederigheid (Mattheüs 11:29); Hij die zelf het Woord is waardoor alles werd gemaakt, werd mens om ons te redden (Johannes 1). Zo krijg je rust. Hoor hoe bevrijdend het is wat Jezus zegt. Kom naar mij. Leer van mij. Hoor je wat Jezus doet? Hij brengt ons weer terug bij de Bergrede: gelukkig is wie nederig van hart zijn (Mattheüs 5:3). Dat leer je alleen bij Jezus. Golgota geeft echte rust. Jezus lag op de sabbat in het graf; gestorven aan en om onze zonden en wonden. Heel ons leven gedragen en verlost.

Kom tot mij

Wat (o.k. wie) het christelijke geloof anders en aantrekkelijk maakt is echt en alleen Jezus. Hij is de koning die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven (Mattheüs 20:28).
Wat is er mooier en beter dan leven met hem? Kijk; je kunt altijd bedenkingen hebben tegen het geloof. Of tegen God of de kerk. Maar kijk er ook eens zo naar; wat mooi wat Jezus zegt. Wat hartelijk. Het is voor iedereen die luisteren wil. En het is realistisch. Jezus belooft je geen leven waarin alles je voor de wind gaat. Er blijven zorgen en moeiten. Ook voor wie gelooft. Dat zeggen we straks bij het gebed na de bediening van de heilige doop. Maar voor wie in Jezus gelooft is er altijd hoop. Hij belooft zijn kracht, de Geest. Nooit sta je er alleen voor. Al helemaal niet als je lid bent van zijn lichaam, de kerk.

Door te geloven in Jezus Christus is er ook voor unieuw en eeuwig leven!

Welkom om mee te doen. En te groeien in geloof, hoop en liefde. Hoor Jezus’ uitnodiging: kom tot mij met al je moeiten en lasten; ik geef rust.

Vier je die Rust met ons mee?

Welkom in de Petrakerk! De kerkdienst is op iedere zondag om 10:00 uur en om 16:30 uur. Wil je doorpraten over deze rust of heb je andere vragen? Voor meer informatie: 06-22201509 of contact@goednieuwsvoorkapelle.nl

Het laatste nieuws

Uit de Scheldepost

Leer God kennen

Ontvang gratis een Bijbel

Over het geluk, de rust en de hoop die deze verzekering brengt, kun je meer lezen in de Bijbel. Wij sturen heel graag een gratis Bijbel naar je op.

Ja, ik wil een Bijbel ontvangen
Gratis boek

Waarom moest Jezus sterven?

Over het geluk, de rust en de hoop die deze verzekering brengt, kun je meer lezen in de Bijbel. Wij sturen heel graag een gratis Bijbel naar je op.

Ja, ik wil dit boek ontvangen