Pasen

Is dat het feest met narcissen, eieren, kuikens, lammetjes en de paashaas? Is Pasen het feest van de lente met het nieuwe leven? Of heeft Pasen een diepere betekenis?

De dood is overwonnen

Feest van het leven!

Zie je ook overal vrolijk gekleurde eieren, haasjes, kuikentjes en uitlopende takken? Logisch, want het is bijna Pasen en dat wijst op nieuw leven. Weet je wat Pasen écht betekent? Dat heeft te maken met nieuw én eeuwig leven.

Een aantal Kapellenaren vertelt speciaal voor jou wat Pasen voor hen betekent.

Bekijk alle filmsBekijk de kinderpagina

Goede Vrijdag en Pasen:

Het zijn de belangrijkste dagen uit de wereldgeschiedenis.

Wat gebeurde er op Goede Vrijdag?

In de jaren 26-36 (dus zo’n ruim tweeduizend jaar geleden) regeerde Pontius Pilatus namens de Romeinen in Jeruzalem en Palestina. Tijdens zijn regering werd Jezus van Nazareth gevangen genomen en aan hem overgeleverd. Pilatus moest uitspraak doen in deze rechtszaak. Na gehouden onderzoek was Pilatus overtuigd van de onschuld van Jezus. Maar onder grote druk van het volk veroordeelde Pilatus Jezus toch tot de doodstraf. Hij werd als ónschuldige gekruisigd samen met twee moordenaars. Dat gebeurde op een vrijdag…

Waarom wilde het volk dat Jezus werd gekruisigd?

Hij genas zieken; Hij had hongerige mensen eten gegeven; Hij zegende de kinderen; én … Hij vertelde de waarheid.
De waarheid dat wij mensen zondaren zijn, omdat wij de wet van God niet houden. Die wet van God is samengevat:

Meeluisteren Petrakerk

Als je mee wilt luisteren klik dan hier

MeeluisterenPrijspuzzelAlgemene liturgie

Heb je vragen of zit je ergens mee?

Neem gerust contact met ons op door te bellen of een mailtje te sturen.

06-22201509Mail ons

God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf?

Dat is het doel van ons leven, maar wij missen dat doel. Daarom staat ieder mens schuldig voor God… en dat betekent dat wij ons moeten verantwoorden voor God. Dat zal zijn direct na ons ster-ven. Wij zullen echter nooit de schuld afbetaald krijgen.

Maar... Het is Goede Vrijdag geweest!

Het bijzondere van die vrijdag is dat Jezus als een ónschuldige ge-straft werd met de dood aan het kruis. Dat was door onze schuld. Maar nu zat achter de dood van Jezus ook het plan van God. Jezus is namelijk niet alleen mens, maar ook de Zoon van God. God heeft Hem uit liefde tot ons naar deze aarde gezonden om ónze schuld te gaan betalen. Zo is Hij is in onze plaats gaan staan en heeft Jezus door onschuldig te sterven onze schuld verzoend. Die vrijdag in de geschiedenis van deze wereld is daarom inder-daad Goede Vrijdag.

Wat gebeurde er op Pasen?

Jezus heeft na Zijn dood drie dagen in het graf gelegen. Maar Hij is daar niet gebleven.

Jezus Christus is waarlijk opgestaan!

Jezus stond op uit de dood en verliet het graf op de Paasmorgen. Dat betekent een geweldig wonder en een blijde boodschap: de dood is nu overwonnen waardoor God ons nu vergeving kan schenken!
In plaats van de eeuwige dood die wij verdienen, is er nu eeuwig leven door Jezus Christus!

Goede Vrijdag en Pasen: de belangrijkste dagen in de geschiede-nis. Op deze twee dagen is dus gebeurd wat het allerbelangrijkste is voor een mensenleven: het verschil tussen hemel (eeuwig leven) óf hel (eeuwige dood).

Hoe worden Goede Vrijdag en Pasen ook voor mij de belangrijkste dagen? Dat is een belangrijke vraag!

Het eeuwige leven is niet zomaar automatisch voor iedereen… Het is wél gratis.

God schénkt het gratis aan alle mensen die het eerlijk erkennen: Ik ben schuldig voor God omdat ik Hem niet liefheb boven alles, en mijn medemens niet als mijzelf.

God schénkt gratis vergeving van de schuld aan mensen die Hem daarom bidden.

God schénkt gratis het eeuwige leven aan mensen die Hem daarom bidden.

Door te geloven in Jezus Christus is er ook voor unieuw en eeuwig leven!

We wensen u van harte toe dat Goede Vrijdag en Pasen dit jaar ook voor ú de belangrijkste dagen worden uit de geschiedenis van deze wereld.

Vier je Pasen met ons mee?

Welkom in de Petrakerk! De kerkdienst op eerste Paasdag is op 31 maart om 10:00 uur en om 16:30 uur, de kerkdienst op tweede Paasdag is om 10:00 uur. Wil je doorpraten over Pasen of heb je andere vragen? Voor meer informatie: 06-22201509 of contact@goednieuwsvoorkapelle.nl

Het laatste nieuws

Uit de Scheldepost

Leer God kennen

Ontvang gratis een Bijbel

Over het geluk, de rust en de hoop die deze verzekering brengt, kun je meer lezen in de Bijbel. Wij sturen heel graag een gratis Bijbel naar je op.

Ja, ik wil een Bijbel ontvangen
Gratis boek

Waarom moest Jezus sterven?

Over het geluk, de rust en de hoop die deze verzekering brengt, kun je meer lezen in de Bijbel. Wij sturen heel graag een gratis Bijbel naar je op.

Ja, ik wil dit boek ontvangen