Het kerstverhaal van de Candy Cane, de rood-witte zuurstok

Op een donkere novemberavond reed de snoepverkoper een dorp binnen. Hij stopte voor een verlaten winkelpand. De man haalde een sleutel uit zijn tas, opende de deur, lachte en sprak zacht in zichzelf: “Dat is het dus. Zo had ik ’t me precies voorgesteld!”

Op een dag klopte een klein meisje op de deur van de onbekende man. “Hallo!” zei ze. “Ik ben Lucy. Heeft u hulp nodig?” “Ja, kom binnen”, antwoordde de man vriendelijk. Vrolijk hielp Lucy die dag het snoepgoed uit de dozen te halen en op planken te zetten. Maar dan, in het laatste pak zat iets wat Lucy nog nooit eerder gezien had! Het waren rood-wit gestreepte zuurstokjes met een kromming aan het einde. “Wat is dat?”, vroeg ze. “Candy Cane, een heel bijzondere kerstverrassing”, antwoordde de man.

“Waarom bijzonder?”, vroeg Lucy. “Kijk er maar goed naar en zeg dan eens aan welke letter het je doet denken.” Lucy nam de zuurstok in haar hand en draaide hem heen en weer. “Ik weet het. Dat is een J!” De snoepmaker lachte. “Ja, dat klopt. Het is de J van Jezus, Die met kerst geboren werd. Draai hem eens om. Waaraan herinnert hij je nu?” Nadenkend antwoordde Lucy: “Dat ziet er uit als een herdersstaf.” “En wie waren de eersten die van de geboorte van Jezus hoorden?”, vroeg de man. “De herders in het veld, die op hun schapen pasten.” “Juist! Het kan ook de staf van de Goede Herder voorstellen, waarmee Hij Zijn schapen leidt en de weggelopen schaapjes weer terugbrengt bij de kudde.”

“En waarvoor zijn de strepen?” De ogen van de man werden donkerder. “Voor Jezus gekruisigd werd, werd Hij zo geslagen dat Hij bloedde. De rode strepen herinneren ons aan Zijn lijden voor onze zonden, dat Hij uit liefde deed. Maar zoals je ziet is de zuurstok ook wit. Als we Jezus ons leven geven, dan wast Zijn bloed onze zonden weg en maakt Hij ons rein, wit als sneeuw. Het stokje is hard, zoals Hij de sterke Rotssteen is waarop we kunnen bouwen en vertrouwen. Dat is het verhaal van Candy Cane.” “Is dat een geheim?”, vroeg Lucy zacht. De snoepmaker keek haar even aan, voor hij antwoordde: “Het is een verhaal dat juist overal verteld moet worden!” En dat deden ze toen ook.

Zo hoorden de mensen in het dorp van het wonder van de geboorte van Jezus, van Zijn sterven en Zijn opstanding. En ze geloofden in Hem. De Baby in de kribbe werd zo hun persoonlijke Redder, Die voor hen geleden heeft en gestorven was om hen dicht bij God te brengen. Hij is ook weer opgestaan en geeft hen het licht van Zijn liefde, Zijn vrede en Zijn vreugde.

Als je het stokje ziet of als je erop zuigt, denk dan aan dit verhaal, aan Zijn geboorte en aan Zijn liefde. Want daarom vieren we kerstfeest. Doe jij mee?

Welkom in de Petrakerk!

Het kinderkerstfeest is op woensdag 20 december om 19:00. 
De kerstdienst is op 25 december om 10 uur.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 vers 16

Voor meer informatie: 06-46730048