Goede nieuwsbrief week 2


Wat fijn dat ook jij deze week weer op deze site kijkt! Laten we eerst weer een stukje van het Paasverhaal lezen:

De Heere Jezus in Gethsémané en Judas’ verraad:

Heb jij goede vrienden? Iemand met wie je graag speelt en met wie je graag je kleurpotloden deelt? Als je vrij bent van school ga je het liefst met hem of haar spelen! Misschien vinden jullie het wel heel leuk om samen boeken te lezen of te knutselen. Als je verdrietig bent, dan begrijpt ze je. Of misschien ben je wel eens boos, dan slaat hij een hand om je schouder. Ik hoop dat je een goede vriend of vriendin hebt! En natuurlijk hoop ik ook dat jij een goede vriend of vriendin bent!

 

De Heere Jezus had ook vrienden. Zij volgden hem, gingen steeds met Hem mee.  In het vorige verhaal heb je al wat van hen gehoord. De Heere Jezus had twaalf goede vrienden. Ze waren bij de Heere Jezus en luisterden als hij uitleg gaf over de Bijbel. Met die twaalf discipelen ging de Heere Jezus op reis door het hele land Israël. Dan gaf Hij uitleg aan alle mensen, dan genas de Heere Jezus ook zieke mensen.

De discipelen waren er ook bij toen de Heere Jezus ging bidden. Ze hoorden dan dat Hij sprak tot Zijn Vader in de hemel. Hij dankte God de Vader voor alles wat Hij gegeven had. Hij vertelde dan aan de Vader wat Hij graag wilde: Hij wilde dat de mensen elkaar lief zouden hebben en voor elkaar zouden zorgen. Hij vroeg dan aan Zijn Vader in de hemel dat veel mensen Hem zouden leren kennen.

Op een avond ging de Heere Jezus bidden. Dat deed Hij buiten, in een tuin waar het rustig was. De tuin waar Hij nu ging bidden, heette Gethsémané. De discipelen waren moe. De Heere Jezus vroeg aan drie discipelen of ze dichtbij Hem wilden zijn als Hij ging bidden. Zelf liep Hij nog een klein eindje verder. Hij knielde op de grond. Dat doen mensen ook nu als ze bidden.

Maar luister eens goed naar het gebed van de Heere Jezus! Wat zegt Hij nu? Wat vraagt Hij aan God de Vader? Hij vraagt of Hij geen pijn hoeft te lijden! Hoe kan dat nou?! Hij heeft toch pas aan Zijn discipelen verteld dat Hij zou gaan lijden en zelfs zou gaan sterven? Hij weet toch dat Hij Koning wordt terwijl Hij zal sterven?! Toch laat de Heere Jezus aan God de Vader zien dat Hij bang is!

De Heere Jezus laat zien dat wij ook mogen bidden als we bang zijn, dat wij het aan God de Vader mogen vertellen. Maar de Heere Jezus laat zien dat Hij niet alleen Gods Zoon is, maar ook een mens is. Net zoals een mens is Hij ook verdrietig of bang. Hij is, net zoals jij misschien wel eens bang kunt zijn, óók angstig voor het lijden van pijn. Dan komt Hij ineens wel heel dichtbij! Als je bang bent, mag je denken aan wat de Heere Jezus deed: Hij bad.

Vlak voordat de Heere Jezus ging bidden was één van zijn discipelen weg gegaan. Die discipel heette Judas. Hij ging naar de mensen die Jezus wilden doden. Hij ging hun vertellen dat de Heere Jezus in de tuin was om te bidden. Hij zou de Heere Jezus wel aanwijzen, dan konden zij Hem pakken en gevangen nemen. Judas was geen echte vriend, hij deed alsof! Wat verdrietig voor de Heere Jezus!

Nu het werkje:

Wat heb je nodig:

 • Een stuk karton van bijvoorbeeld een doos of een deksel van een schoenendoos
 • Lijm
 • Beetje grond of zand
 • Takjes, blaadjes of grassprietjes van buiten
 • Een wit vel papier
 • Kleurtjes en/of stiften

We beginnen met het maken van een tuin.

 1. Smeer je stuk karton in met lijm
 2. Plak de takjes, de blaadjes en het gras op zodat het een tuintje is. De takjes kun je gebruiken als bomen bijvoorbeeld.
 3. Teken nu op je witte vel papier de discipelen (de vrienden van de Heere Jezus)
 4. Knip de discipelen uit en plak ze in de tuin
 5. Schrijf met mooie letters op: Ben jij bang of verdrietig? Vertel het maar aan Jezus!
 6. Knip de zin uit en plak hem bovenaan je knutselwerkje
 7. Nu heb jij een plaat om op te hangen of neer te zetten die past bij het verhaal wat je net hebt gelezen!

 

Als het je niet lukt om takken en blaadjes te verzamelen, kun je ook gewoon een mooie tekening maken van de tuin Gethsémané

Terug naar overzicht