Goede nieuwsbrief week 6


De laatste nieuwsbrief jongens en meiden! Nu is het echt paasfeest! En daarmee zijn de voetstapjes op jullie aftelkalender nu allemaal gekleurd. Je bent bij het laatste kruis aangekomen. En dat betekent ook het laatste stukje van het paasverhaal en de laatste werkjes over het Paasfeest.

 

Het graf

Stel je voor: je bent erg ziek en je moet heel vaak naar het ziekenhuis. Je krijgt medicijnen die ervoor zorgen dat je haar uit valt en je heel moe bent. Op een dag ga je naar de dokter, die zegt: “gelukkig, de medicijnen hebben geholpen! Je mag weer naar huis, je bent beter!”. Dan ben je heel blij! Dan zou je dat goede nieuws wel aan iedereen willen vertellen! In dit verhaal gaat het ook over goed nieuws.

De Heere Jezus is gestorven. Alle mensen zijn naar huis vertrokken. Er zijn twee discipelen van de Heere Jezus gekomen. Ze waren in het geheim volgeling van de Heere Jezus. Ze durfden het tegen niemand te zeggen. Maar ze hebben de Heere Jezus lief en mogen het lichaam van de Heere Jezus van het kruis halen. Ze willen het gaan begraven. Normaal gesproken waren het de soldaten die het lichaam van de gekruisigde mensen verbrandden, maar Jozef en Nicodemus waren vlak daarvoor gekomen. Ze haalden het lichaam van het kruis en legden het in een graf in een grot in de tuin van Jozef. Voor de ingang rollen ze een grote steen.

Bij die twee mannen zijn ook een paar vrouwen. Ze willen het lichaam van de Heere Jezus zalven met specerijen. Maar het is al zo snel donker. In het donker kunnen ze niks zien! Ze moeten snel naar huis en een paar dagen wachten. Morgen is het de rustdag, sabbat heet die dag in Israël, dan kunnen ze ook niet gaan zalven.

Het is zondag. En ’s morgens vroeg gaan de vrouwen op pad naar het graf. Ze hebben geurige specerijen bij zich. In de Bijbel staat ook geschreven hoe de vrouwen heten: Maria Magdalena, Johanna en nog een andere vrouw die ook Maria heet. Daar lopen ze naar de tuin van Jozef. Onderweg praten ze, ze kijken ook bezorgd. Waarom? Ze denken ineens aan de steen die voor het graf is gerold. Die steen is zó zwaar dat ze die vast niet met elkaar opzij kunnen rollen om het graf binnen te gaan. Terwijl ze aan het praten zijn, lopen ze de tuin in… Wat zien ze daar? De steen is al weg! Hoe kan dat nou? Is er dan al iemand anders geweest?

Ja zeker! Op de steen, die naast de opening ligt, zit een man in blinkende kleding. Het is een engel. “Niet bang zijn!” zegt hij tegen de vrouwen “de Heere Jezus is opgestaan, Hij is niet meer dood. Hij leeft!”. De vrouwen zijn zo geschrokken! Ze laten al hun spullen achter en rennen weg. Ze gaan het de andere discipelen vertellen: “Jezus leeft!” zeggen ze. De discipelen geloven hen niet.

De Heere Jezus laat zien dat Hij echt leeft. Hij laat Zichzelf zien aan de discipelen. Aan de vrouwen. En later aan nog veel andere mensen. Zo laat Hij zien dat Hij Zelf zó sterk is dat Hij uit de dood op stond! De Heere Jezus had van het kruis kunnen komen, om te laten zien dat Hij sterker is dan de soldaten die Hem kruisigden. Dat deed Hij niet. Maar nu laat Hij zien dat Hij sterker is dan de dood!

Dat is het goede nieuws van Pasen! Hij heeft betaald en is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan om hoop te geven! Hij is opgestaan om te laten zien dat Hij werkelijk Gods Zoon was. Wat een wonder!

Deze keer kun je ook weer kiezen uit verschillende werkjes:

Een kleurplaat

Je ziet op de kleurplaat een tekst staan. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere Jezus verrezen is. Hij is niet meer in het graf. Hij is opgestaan. Hij leeft!

Download de kleurplaat

Een knutselwerkje

Download het werkje
Terug naar overzicht