Goede nieuwsbrief 6

Goede nieuwsbrief week 6


De laatste nieuwsbrief jongens en meiden! Nu is het echt paasfeest! En daarmee zijn de voetstapjes op jullie aftelkalender nu allemaal gekleurd. Je bent bij het laatste kruis aangekomen. En dat betekent ook het laatste stukje van het paasverhaal en de laatste werkjes over het Paasfeest.

 

Het graf

Stel je voor: je bent erg ziek en je moet heel vaak naar het ziekenhuis. Je krijgt medicijnen die ervoor zorgen dat je haar uit valt en je heel moe bent. Op een dag ga je naar de dokter, die zegt: “gelukkig, de medicijnen hebben geholpen! Je mag weer naar huis, je bent beter!”. Dan ben je heel blij! Dan zou je dat goede nieuws wel aan iedereen willen vertellen! In dit verhaal gaat het ook over goed nieuws.

De Heere Jezus is gestorven. Alle mensen zijn naar huis vertrokken. Er zijn twee discipelen van de Heere Jezus gekomen. Ze waren in het geheim volgeling van de Heere Jezus. Ze durfden het tegen niemand te zeggen. Maar ze hebben de Heere Jezus lief en mogen het lichaam van de Heere Jezus van het kruis halen. Ze willen het gaan begraven. Normaal gesproken waren het de soldaten die het lichaam van de gekruisigde mensen verbrandden, maar Jozef en Nicodemus waren vlak daarvoor gekomen. Ze haalden het lichaam van het kruis en legden het in een graf in een grot in de tuin van Jozef. Voor de ingang rollen ze een grote steen.

Bij die twee mannen zijn ook een paar vrouwen. Ze willen het lichaam van de Heere Jezus zalven met specerijen. Maar het is al zo snel donker. In het donker kunnen ze niks zien! Ze moeten snel naar huis en een paar dagen wachten. Morgen is het de rustdag, sabbat heet die dag in Israël, dan kunnen ze ook niet gaan zalven.

Het is zondag. En ’s morgens vroeg gaan de vrouwen op pad naar het graf. Ze hebben geurige specerijen bij zich. In de Bijbel staat ook geschreven hoe de vrouwen heten: Maria Magdalena, Johanna en nog een andere vrouw die ook Maria heet. Daar lopen ze naar de tuin van Jozef. Onderweg praten ze, ze kijken ook bezorgd. Waarom? Ze denken ineens aan de steen die voor het graf is gerold. Die steen is zó zwaar dat ze die vast niet met elkaar opzij kunnen rollen om het graf binnen te gaan. Terwijl ze aan het praten zijn, lopen ze de tuin in… Wat zien ze daar? De steen is al weg! Hoe kan dat nou? Is er dan al iemand anders geweest?

Ja zeker! Op de steen, die naast de opening ligt, zit een man in blinkende kleding. Het is een engel. “Niet bang zijn!” zegt hij tegen de vrouwen “de Heere Jezus is opgestaan, Hij is niet meer dood. Hij leeft!”. De vrouwen zijn zo geschrokken! Ze laten al hun spullen achter en rennen weg. Ze gaan het de andere discipelen vertellen: “Jezus leeft!” zeggen ze. De discipelen geloven hen niet.

De Heere Jezus laat zien dat Hij echt leeft. Hij laat Zichzelf zien aan de discipelen. Aan de vrouwen. En later aan nog veel andere mensen. Zo laat Hij zien dat Hij Zelf zó sterk is dat Hij uit de dood op stond! De Heere Jezus had van het kruis kunnen komen, om te laten zien dat Hij sterker is dan de soldaten die Hem kruisigden. Dat deed Hij niet. Maar nu laat Hij zien dat Hij sterker is dan de dood!

Dat is het goede nieuws van Pasen! Hij heeft betaald en is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan om hoop te geven! Hij is opgestaan om te laten zien dat Hij werkelijk Gods Zoon was. Wat een wonder!

Deze keer kun je ook weer kiezen uit verschillende werkjes:

Een kleurplaat

Je ziet op de kleurplaat een tekst staan. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere Jezus verrezen is. Hij is niet meer in het graf. Hij is opgestaan. Hij leeft!

Download de kleurplaat

Een knutselwerkje

Download het werkje
Terug naar overzicht

Goede nieuwsbrief 5

Goede nieuwsbrief week 5


Gaf de meester of juf jou wel eens straf terwijl je gewoon aan het opletten was? Je klasgenoot die naast je zat, kletste met iemand anders. De juf dacht dat jij het gedaan had! De meester had niet goed opgelet! “Ja, maar da’s niet eerlijk! Ik heb het niet gedaan!” zei je toen. De Heere Jezus kreeg ook straf terwijl Hij die niet verdiend had. Iemand anders had de straf verdiend! De straf was van God. Hij strafte de Heere Jezus. Wist God niet dat de Heere Jezus niets verkeerd had gedaan was? Jawel! Hij was de Vader van de Heere Jezus en Hij wist heel goed dat Zijn Zoon onschuldig was. Maar de Heere Jezus wist dat als Hij de straf zou dragen, andere mensen de straf niet zouden krijgen!

Die straf die Hij kreeg was heel erg. Luister maar naar het verhaal!

De Heere Jezus is aangekomen op de heuvel waar Hij gekruisigd gaat worden. De soldaten leggen de Heere Jezus op de grond en het grote houten kruis ligt onder Hem. De soldaten slaan grote spijkers door de handen van de Heere Jezus. Als ze straks het kruis optillen, blijft Jezus daar hoog hangen.

Op de heuvel is het druk, er zijn zoveel mensen! Wie zien we daar allemaal?

We zien twee andere mannen die gekruisigd gaan worden. Dat zijn twee moordenaars. Ze schreeuwen en roepen. Hoor, wat roepen ze? Ze lachen de Heere Jezus uit! Ze spotten met Hem! Ze zijn niet de enige die zo roepen en lachen. Er zijn heel veel mensen die kwamen kijken naar de kruisiging van de Heere Jezus. Doen ze dat omdat ze de Heere Jezus willen redden? Nee, ze zijn blij dat Hij gekruisigd wordt. Ze lachen Hem uit. “Als U echt sterk bent, als U echt Gods Zoon bent, dan kunt U ook wel van het kruis afkomen!” zeggen ze tegen Hem.

Er zijn ook nog een paar discipelen en vrouwen dichterbij het kruis gekomen. Ze staan en huilen bij het kruis. Ze hebben de Heere Jezus wel lief, maar nu gaat Hij sterven. Er is nog nooit iemand van het kruis afgekomen. Ze hopen ook dat Hij laat zien dat Hij echt Gods Zoon is en van het kruis komt.

Waarom kwam de Heere Jezus niet van het kruis af? Dan had toch iedereen direct geloofd dat Hij Gods Zoon zou zijn? De Heere Jezus wilde niet van het kruis af. Ja, het kruis deed Hem heel veel pijn, maar de Heere Jezus keek verder: als Hij de straf niet zou dragen, wie zou dan de straf moeten dragen? Zou er een ander mens kunnen zijn die de straf kon betalen?

Alleen de Heere Jezus kon de straf betalen. Hij was Gods Zoon. De straf voor de zonden was zo erg dat er niemand was die de straf kon krijgen, dat zou veel te zwaar zijn! Wat een wonder dat de Heere Jezus die straf wilde hebben. Hij zei niet: “iemand anders moet gestraft worden, Ik heb deze straf niet verdiend!”. Hij zei: “Ik wil de straf krijgen zodat anderen geen straf krijgen voor alle verkeerde dingen die ze gedaan hebben!”.

 

Volgende week kunnen jullie het slot van het verhaal lezen!

Deze week hebben we keuze uit verschillende werkjes. Je kunt zelf kijken wat je leuk vindt of waar je de spulletjes voor in huis hebt.

Werkje 1

Wat heb je nodig:

 • Een stuk karton of een canvas schilderij
 • Schilders tape
 • Verf
 • Evt een kwast

 

 1. Plak op het karton met de tape een kruis. Als je smal tape hebt, is het mooi om 2 stroken naast elkaar te doen.
 2. Verf heel het stuk karton in mooie kleuren. Als je liever 1 kleur gebruikt, mag dat natuurlijk ook!
 3. Haal heel voorzichtig het tape er af
 4. Laat je schilderij drogen

Werkje 2

Wat heb je nodig:

 • Een stuk hout
 • Spijkertjes
 • Wol of ander dikker garen
 1. Teken op het stuk hout een kruis
 2. Sla de spijkertjes op ongeveer 2 cm afstand op de getekende lijnen in het hout
 3. Maak het draad eerst aan 1 spijkertjes vast.
 4. Daarna ga je kris kras alles spijkertjes langs. Steeds als je bij een spijkertje bent, draai je de draad 1 keer om de spijker heen
 5. Alle spijkertjes gehad? Dan heb je nu een heel mooi werkje klaar. Zet het op een mooi plekje neer op je slaapkamer of ergens anders in huis. Steeds als je naar dit kruis kijkt, weet je: De Heere Jezus is ook voor jou gestorven aan het kruis! Het kruis is leeg, Hij is opgestaan!

Werkje 3

Een kleurplaat…

 1. Download de kleurplaat
 2. Kleur hem mooi in met viltstiften
 3. Wrijf je gekleurde raam in met slaolie (met een watje of stukje keukenrol oid)
 4. Laat het glas-in-loodraam drogen en hem daarna voor het raam.

Download de kleurplaat
Terug naar overzicht

Goede nieuwsbrief 4

Goede nieuwsbrief week 4


Ha jongens en meiden!

Al weer tijd voor de vierder nieuwsbrief! Heb je steeds de stapjes gekleurd op de aftelkalender? Dan zie je dat we steeds dichter bij het Paasfeest komen. Tijd voor weer een stukje van het Paasverhaal…

 

Weg naar het kruis

Als er een heleboel mensen bij elkaar komen, is er vast iets bijzonders aan de hand! Misschien is er wel een ongeluk gebeurd en moeten er veel mensen helpen. Misschien is er wel een bijzonder dier te zien en willen er veel mensen het dier op de foto zetten. Dan word je nieuwsgierig en ga je ook kijken, toch?!

Er zijn ook heel veel mensen bij elkaar in Jeruzalem. Ze duwen tegen elkaar aan, ze willen allemaal op de voorste rij staan om te kijken wat er gebeurt! Ze roepen, ze schreeuwen. Het is een groot lawaai! Wat is er toch aan de hand? Waarom doen die mensen dat? Wat is er voor bijzonders te zien?

Deze keer is er iets heel bijzonders te zien in Jeruzalem: er worden mensen gekruisigd. Ze worden gestraft. Die straf krijgen ze niet voor niks, want ze hebben gestolen of zelfs iemand vermoord. Ze moeten voor straf aan een groot, houten kruis hangen, daar zullen ze sterven. Ze hebben ook zulke erge dingen gedaan! Als ze naar de plaats toe lopen waar ze gekruisigd worden, moeten ze een stuk hout van het kruis zelf dragen. Wie worden er deze keer gestraft? We gaan eens wat beter kijken.

Er lopen drie mannen, maar één Man valt erg op. Hij bukt voorover. Die zware balk van het kruis is ook zó zwaar! Het lukt Hem ook bijna niet om die omhoog te houden. Het is de Heere Jezus! De Heere Jezus? Is Hij dan een moordenaar? Nee, Hij heeft niemand vermoord. Hij heeft juist mensen gezond gemaakt. Is Hij dan een dief? Ook niet, Hij heeft juist heel veel gegeven aan andere mensen. Maar waarom loopt Hij daar dan onder dat kruis? Hij heeft toch die straf niet verdiend?

De Heere Jezus had niet die straf verdiend. Maar weten jullie nog van de andere verhalen: er waren mensen die niet wilden dat de Heere Jezus deze goede dingen deed. Ze wilden dat Hij zou sterven. Ze wilden dat Hij niet meer zou leven en daarom hadden ze besloten dat Hij moest sterven. Aan het kruis. Dan zouden alle mensen gaan denken dat de Heere Jezus een moordenaar was, een verkeerde man die je echt niet moet volgen.

Toch is dat niet de enige reden waarom de Heere Jezus daar liep. Lang geleden, toen de Bijbel geschreven werd, had de Heere Jezus gezegd: “Ik kom naar deze aarde. Daar zal ik de straf dragen die andere mensen verdiend hebben. Ik kom in de plaats van die mensen die wel straf verdiend hebben. Dan kunnen zij echt gelukkig worden”. Wat bijzonder! Dat deed de Heere Jezus niet alleen voor de mensen toen, maar Hij vertelt het nu ook aan jou: “Kijk, ik droeg de straf! Weet je dat jij die straf verdiend hebt? Kom maar naar Mij toe, dan zal ik ook deze straf voor jou betalen!”

Ook deze week weer een knutselwerkje!

Wat heb je nodig?

 • Download het werkje via de knop hieronder.
 • Print de onderstaande platen
 • Kleur ze mooi in
 • De plaat met de losse onderdelen knip je uit
 • De stukjes rode lijn geven aan waar je ook een knipje moet geven
 • Vouw de plakstroken en de zijkanten op de vouwlijnen naar achteren
 • Knip het poortje er uit, maar let op dat je de plakstrookjes voor de deuren wel laat zitten
 • Doe lijm op de plakstroken en plak het kruis over je kleurplaat heen.
 • Doe een beetje lijm op de plakstroken voor de deuren en plak de deuren er op.

Wat een prachtig werkje heb je nu. Dat werkje heeft ook een betekenis. De Heere Jezus is gestorven aan het kruis. Wij mogen naar hem toe! Doordat Jezus aan het kruis is gestorven kan het weer goed worden tussen God en jou.  God zet hiermee de deur van vergeving wijd open naar jou. God wil zo ook onze boze en verkeerde dingen vergeven en vergeten. Wij zijn allemaal op weg. We worden ouder en groter. Op onze weg beleven we allerlei dingen. Blijde en verdrietige dingen. Soms zijn we bang. Dat alles mogen we aan de Heere Jezus vertellen. Dingen die niet goed waren dat we ze deden. Als we iemand pijn of verdriet deden. Maar ook andere dingen mogen we aan Hem vertellen. Hij is er altijd, luistert altijd. Ook al zie je Hem niet. Hij is niet meer op deze aarde. Maar is aan het kruis gestorven en ziet jou vanuit de hemel.

Download het werkjeTerug naar overzicht

Goede nieuwsbrief 3

Goede nieuwsbrief week 3


Ha jongens en meiden!

Hier weer al de derde nieuwsbrief voor jullie! Weer een stukje van het verhaal over het Paasfeest. Laten we snel lezen hoe het verhaal verder gaat. Daarna een kleurplaat en een gedichtje voor jullie. Misschien kun je het gedichtje wel voorlezen voor je vader, moeder, opa, oma of iemand anders die je goed kent.

 

Petrus liegt:

“Hé, jij bent toch óók een vriend van de Heere Jezus?!” vroeg een vrouw aan Petrus. “Nee, ik ken Hem niet hoor! Ik zou niet weten waar jij het over hebt” zei Petrus.

Wacht even, waar zijn we nu? We zijn in het gebouw waar de Heere Jezus voor de rechter staat! Maar wie is Petrus dan? Petrus was een discipel, een volgeling van de Heere Jezus. Hij had Hem gevolgd, al die jaren dat de Heere Jezus op aarde was. En nu was de Heere Jezus gevangen genomen. Petrus volgde de Heere Jezus ook in het gebouw waar de Heere Jezus bij de rechter was. Maar waarom zegt Petrus dan niet eerlijk dat hij een vriend van de Heere Jezus is?! Hij ís toch een echte vriend van de Heere Jezus?!

Als we willen weten waarom Petrus dat zei, moeten we terug naar het moment dat de Heere Jezus vertelde dat Hij zou gaan lijden. Dat had Hij immers ook aan Zijn discipelen verteld. Petrus wist het. Maar hij wilde het niet weten, want de Heere Jezus zou koning worden van Israël. En dan mocht Hij niet sterven! Nee, Petrus zou proberen dat tegen te houden. Hij zei tegen de Heere Jezus: “Nee, laat dat niet gebeuren! U zult toch wel blijven leven!”. De Heere Jezus vertelde toen aan hem dat ook Petrus Hem zou verlaten: “voordat de haan gekraaid heeft, zal je drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent”. Dat wilde Petrus ook al niet geloven. Die domme Petrus!

Maar hier zien we dat Petrus de Heere Jezus ook in de steek laat. Niet één keer, of twee keer, maar zelfs wel drie keer zegt Petrus dat Hij de Heere Jezus niet kent! Petrus is bang dat hij, net als de Heere Jezus, gevangen wordt genomen. Na die derde keer, oh, luister! Er kraait een haan!

Petrus herinnert zich dat de Heere Jezus gezegd had: “Voordat de haan gekraaid heeft, zal je drie keer zeggen dat je Mij niet kent”. En Petrus kijkt om. Hij ziet de Heere Jezus staan bij de rechter. De Heere Jezus kijkt opzij en zo kan Hij precies Petrus zien. Hij kijkt hem aan. En wat wordt Petrus nu verdrietig! Hij huilt van verdriet en vlucht weg uit het gebouw. Zou de Heere Jezus hem wel ooit zien als een volgeling? Petrus is verdrietig omdat hij de Heere Jezus niet volgde, maar zei dat hij Hem niet kende.

Wil jij ook de Heere Jezus volgen? Petrus laat zien dat het volgen soms heel moeilijk kan zijn. Maar wat ik jullie nog niet verteld heb is wel heel bijzonder. Als je de Heere Jezus volgt, mag je weten dat Hij voor je zorgt. Hoe kun je de Heere Jezus volgen? Nou, dan moet je Hem natuurlijk leren kennen. Dat kan door de Bijbel, het boek waarin over de Heere Jezus wordt geschreven. En dat kan ook door tot de Heere Jezus te bidden. Je kunt Hem dan leren kennen en Hem volgen. En.. vergeet niet wat het voorbeeld van Petrus laat zien: Petrus was dom en verliet de Heere Jezus, maar de Heere Jezus was Petrus niet vergeten. Hij keek naar Petrus. Zo kijkt de Heere Jezus ook naar Zijn volgelingen die Hem verlaten.

Deze kleurplaat hier onder mag je kleuren. Hieronder kun je lezen welke kleur welk vakje moet. Als er een cijfer in een vakje staat, kijk je welke kleur erbij hoort. Als je klaar bent, zie je het dier in prachtige kleuren. Weet jij wat dit dier te maken heeft met het Paasverhaal? Je kunt de kleurplaat uitknippen en op een gekleurd papier hangen. Daarboven mag je in mooie letters het volgende schrijven:

Ken jij Jezus?

Dat vroeg ook het meisje aan Petrus. Kende Petrus Jezus? En jij?

Tekening downloadenTerug naar overzicht

Goede nieuwsbrief 2

Goede nieuwsbrief week 2


Wat fijn dat ook jij deze week weer op deze site kijkt! Laten we eerst weer een stukje van het Paasverhaal lezen:

De Heere Jezus in Gethsémané en Judas’ verraad:

Heb jij goede vrienden? Iemand met wie je graag speelt en met wie je graag je kleurpotloden deelt? Als je vrij bent van school ga je het liefst met hem of haar spelen! Misschien vinden jullie het wel heel leuk om samen boeken te lezen of te knutselen. Als je verdrietig bent, dan begrijpt ze je. Of misschien ben je wel eens boos, dan slaat hij een hand om je schouder. Ik hoop dat je een goede vriend of vriendin hebt! En natuurlijk hoop ik ook dat jij een goede vriend of vriendin bent!

 

De Heere Jezus had ook vrienden. Zij volgden hem, gingen steeds met Hem mee.  In het vorige verhaal heb je al wat van hen gehoord. De Heere Jezus had twaalf goede vrienden. Ze waren bij de Heere Jezus en luisterden als hij uitleg gaf over de Bijbel. Met die twaalf discipelen ging de Heere Jezus op reis door het hele land Israël. Dan gaf Hij uitleg aan alle mensen, dan genas de Heere Jezus ook zieke mensen.

De discipelen waren er ook bij toen de Heere Jezus ging bidden. Ze hoorden dan dat Hij sprak tot Zijn Vader in de hemel. Hij dankte God de Vader voor alles wat Hij gegeven had. Hij vertelde dan aan de Vader wat Hij graag wilde: Hij wilde dat de mensen elkaar lief zouden hebben en voor elkaar zouden zorgen. Hij vroeg dan aan Zijn Vader in de hemel dat veel mensen Hem zouden leren kennen.

Op een avond ging de Heere Jezus bidden. Dat deed Hij buiten, in een tuin waar het rustig was. De tuin waar Hij nu ging bidden, heette Gethsémané. De discipelen waren moe. De Heere Jezus vroeg aan drie discipelen of ze dichtbij Hem wilden zijn als Hij ging bidden. Zelf liep Hij nog een klein eindje verder. Hij knielde op de grond. Dat doen mensen ook nu als ze bidden.

Maar luister eens goed naar het gebed van de Heere Jezus! Wat zegt Hij nu? Wat vraagt Hij aan God de Vader? Hij vraagt of Hij geen pijn hoeft te lijden! Hoe kan dat nou?! Hij heeft toch pas aan Zijn discipelen verteld dat Hij zou gaan lijden en zelfs zou gaan sterven? Hij weet toch dat Hij Koning wordt terwijl Hij zal sterven?! Toch laat de Heere Jezus aan God de Vader zien dat Hij bang is!

De Heere Jezus laat zien dat wij ook mogen bidden als we bang zijn, dat wij het aan God de Vader mogen vertellen. Maar de Heere Jezus laat zien dat Hij niet alleen Gods Zoon is, maar ook een mens is. Net zoals een mens is Hij ook verdrietig of bang. Hij is, net zoals jij misschien wel eens bang kunt zijn, óók angstig voor het lijden van pijn. Dan komt Hij ineens wel heel dichtbij! Als je bang bent, mag je denken aan wat de Heere Jezus deed: Hij bad.

Vlak voordat de Heere Jezus ging bidden was één van zijn discipelen weg gegaan. Die discipel heette Judas. Hij ging naar de mensen die Jezus wilden doden. Hij ging hun vertellen dat de Heere Jezus in de tuin was om te bidden. Hij zou de Heere Jezus wel aanwijzen, dan konden zij Hem pakken en gevangen nemen. Judas was geen echte vriend, hij deed alsof! Wat verdrietig voor de Heere Jezus!

Nu het werkje:

Wat heb je nodig:

 • Een stuk karton van bijvoorbeeld een doos of een deksel van een schoenendoos
 • Lijm
 • Beetje grond of zand
 • Takjes, blaadjes of grassprietjes van buiten
 • Een wit vel papier
 • Kleurtjes en/of stiften

We beginnen met het maken van een tuin.

 1. Smeer je stuk karton in met lijm
 2. Plak de takjes, de blaadjes en het gras op zodat het een tuintje is. De takjes kun je gebruiken als bomen bijvoorbeeld.
 3. Teken nu op je witte vel papier de discipelen (de vrienden van de Heere Jezus)
 4. Knip de discipelen uit en plak ze in de tuin
 5. Schrijf met mooie letters op: Ben jij bang of verdrietig? Vertel het maar aan Jezus!
 6. Knip de zin uit en plak hem bovenaan je knutselwerkje
 7. Nu heb jij een plaat om op te hangen of neer te zetten die past bij het verhaal wat je net hebt gelezen!

 

Als het je niet lukt om takken en blaadjes te verzamelen, kun je ook gewoon een mooie tekening maken van de tuin Gethsémané

Terug naar overzicht

Goede nieuwsbrief 1

Goede nieuwsbrief 1 - 24 feb


Hoi jongens en meiden!

Fijn dat jullie op deze site kijken! Weet jij waarom we Paasfeest vieren? En wat Goede Vrijdag precies is? Op deze site kun je daar meer van leren! Vandaag beginnen we met een stukje van het Paasverhaal. Misschien kun je het zelf lezen of wil iemand het voorlezen. Ook zie je op deze pagina een knutselwerkje. We beginnen met een aftelkalender. Deze kun je printen. Elke dag kun je een voetstapje of een kruis kleuren. Je begint bij het kruis met een 1 erin. Dat was van afgelopen zondag 21 februari. Vervolgens mag je de voetstapjes kleuren tot de dag van vandaag. Steeds als er een kruis aan de beurt is om te kleuren, staat er op deze site weer een stukje van het Paasverhaal en een nieuw knutselwerkje. Als alle voetstappen zijn ingekleurd, is het echt Paasfeest! We wensen dat je zo ontdekt hoe bijzonder het paasverhaal is! Veel plezier met de knutselwerkjes!

De Heere Jezus moet lijden:

Wat doe jij als je weet dat iemand je pijn gaat doen? Natuurlijk probeer je dan uit de buurt te blijven! Je loopt via een andere weg naar huis om die buurjongen die jou plaagt, niet tegen te komen! Deze dag denken we na over de Heere Jezus. Hij wist ook van te voren dat mensen Hem pijn zouden doen. Maar Hij ging niet de andere kant op. Luister maar naar het verhaal van vandaag.

Oh ja, en bij het verhaal van deze dag hoort ook een knutselwerkje! Het knutselwerkje past bij het verhaal.

Alle mensen kennen Hem. Als ze Hem door de straten van Jeruzalem zien lopen, willen ze Hem begroeten. Twaalf mannen zijn altijd bij de Heere Jezus, ze heten de discipelen. Ze zijn de volgelingen van de Heere Jezus. Maar er zijn nog veel meer mensen die naar Hem luisteren. Ze zeggen tegen elkaar: “Hij is zo’n bijzondere Man, eigenlijk moest Hij wel koning worden van Israël. We worden onderdrukt door de Romeinse soldaten. Dat willen we niet!  Als Hij Koning wordt, kan Hij ervoor zorgen dat de Romeinen allemaal uit ons land gaan. Dan hebben we weer het land voor onszelf!”

Maar er zijn ook andere mensen. Ze zijn heel slim en heel wijs. Ze gaan vaak naar de tempel om tot God te bidden en uit de Bijbel te lezen. Zij zijn niet blij met de Heere Jezus. Ze willen dat Hij geen koning is. Want als Hij koning wordt, dan zijn ze zelf niet meer belangrijk. Dan luisteren de mensen niet meer naar hen! Ze zijn niet blij, maar worden boos als ze de Heere Jezus horen. En ze worden nog bozer als ze zien dat zoveel mensen naar Hem luisteren. Ze zeggen tegen elkaar: “Hij moet sterven, dan hebben we geen last meer van Hem!”. Ze maken een plan om Hem doden.

De Heere Jezus heeft wel gemerkt dat er mensen zijn die boos zijn op Hem. Hij verteld aan Zijn discipelen dat er mensen zijn die Hem zullen doden. Hij weet van tevoren al dat Hij niet alleen heel veel pijn zal gaan hebben, maar ook zal sterven! Zijn discipelen begrijpen het niet, ook zij geloven dat de Heere Jezus de koning van Israël wordt, dat kan toch niet als Hij gaat sterven?! Maar de Heere Jezus zegt zelfs: “Jullie zullen mij allemaal verlaten. Ja, ook al ben je Mijn discipel nu, jullie zullen van Mij wegrennen!”

De Heere Jezus is niet bang voor de boze mensen. Hij is niet bang voor mensen die Hem haten. Nee, Hij gaat door met het belangrijke werk wat Hij op aarde deed. Hoe kan dat? Waarom is Hij niet bang? De Heere Jezus weet dat God de Vader voor Hem zorgt. En Hij weet ook dat het sterven ervoor zorgt dat Hij Koning wordt.

De Heere Jezus, een Koning als Hij sterft? Hoe zit dat? In de volgende verhalen hoor je hoe dat gegaan is!

Terug naar overzicht